dr inż. Ewa Golisz

Dyscypliny KBN:inżynieria rolnicza
Specjalności: inżynieria rolnicza, suszarnictwo
Stopień naukowy: doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność inżynieria rolnicza

Zainteresowania naukowe:
suszenie produktów rolniczych, modelowanie i optymalizacja procesów, metoda Monte Carlo, teoria gier, odnawialne źródła energii, biopaliwa transportowe, zastosowanie informatyki w inżynierii rolniczej

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |